DELA
Foto: Jonas Edsvik

Regeringen tillsätter vattenarbetsgrupp

”Sommarens torka ger orsak till att jobba med bevattningsfrågor på ett mera samordnat sätt.”

Det konstaterar landskapsregeringen som nu tillsätter en arbetsgrupp som ska arbeta fram en strategi.
Olika arbeten i vattnets namn pågår på landskapsregeringens byråer. Bland annat jobbar miljöbyrån med att ta fram underlag för att kunna fatta beslut om lägsta uttagsnivån för bevattningsvatten i ett antal sjöar och jordbruksbyrån har ett finansieringsstöd för bevattningsanläggningar där man sparar minst fem procent vatten.

– För att få ett helhetsgrepp om bevattningsfrågor och även andra frågor om vattenhushållning inom framförallt jordbruket behöver en bevattningsstrategi tas fram med hjälp av en sakkunnig arbetsgrupp, skriver man i ett utlåtande.

Beslöts att tillsätta den sakkunniga arbetsgruppen med följande personer: Magnus Eriksson, ÅMHM, Dennis Grönroos, Pro Agria hushållningssällskapet, Johan Holmqvist, ÅPF, En representant från Husö biologiska station, Sölve Högman, jordbruksbyrån, sekreterare, Helena Blomqvist, miljöbyrån, ordförande.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!