DELA

Regeringen saknar fakta om momsen

Innan man slopar momsundantaget för billiga postförsändelser måste man utreda vilka följder det skulle få och vad administrationen skulle kosta.

Det är kontentan i landskapsregeringens utlåtande om EU-kommissionens förslag till nytt momsdirektiv. Regeringen tror att både tullens arbetsbörda och de administrativa kostnaderna kommer att öka om man måste betala moms för varje liten försändelse.

Regeringen varnar också för att transporterna kan försämras, att små e-handelsföretag kan få det svårare att etablera sig och klara sig i konkurrensen och att det i slutändan blir dyrare för konsumenten.

Kommissionen presenterade för en dryg månad sedan sitt förslag. Om det ska gå igenom måste samtliga i unionens ministerråd vara eniga. (tt-s)