DELA
Foto: Jonas Edsvik

Regeringen lättar på reserestriktionerna

Fullt vaccinerade personer från övriga Norden och EU får rätt att resa in i Finland, och också arbetspendling på passagerarfartyg tillåts: det är två viktiga uppluckringar i resebegränsningarna som träder i kraft på måndag.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström kallas nyheten ”ett viktigt steg i rätt riktning” i ett pressmeddelande.

”Jag är mycket nöjd med att vi lyckats få till stånd ett beslut om lättnader i resebegränsningarna. Det är betydelsefullt för Åland, företag, arbetare, rederierna och turismen, utan att äventyra hälsosäkerheten”, skriver han.

Han skriver vidare att beslutet att tillåta arbetspendning även med passagerarfartyg är av stor vikt för trafiken på Finska viken.

”Gränsbevakningen på Åland har hela tiden velat hitta fungerande lösningar inom regelverket och därmed tillåtit arbetspendling till Åland, men samma dynamik har inte funnits i Tallinn-trafiken där volymerna är mycket större. Irritationen har vuxit i Estland i synnerhet då arbetspendling via flyg tillåtits, men inte via fartyg.

Mats Löfström välkomnar förändringen inte bara för att den banar väg för bättre relationer mellan Finland och Estland, utan även för att den gynnar rederierna och förenklar arbetspendlingen till Åland betydligt.

”Det här beslutet följer också THL:s linje och det är så klart rimligt att de som är fullt vaccinerade kan resa in och att vi på Åland exempelvis nu kan välkomna de svenska turister som är fullt vaccinerade”, skriver Mats Löfström.

I veckan ger riksregeringen ett nytt lagförslag till riksdagen om hälsokontroller, avsedda att ersätta dagens gränskontroller.

”Förslaget kommer att innehålla steg i rätt riktning, men sannolikt också en del praktiska problem på kort sikt. Det är min förhoppning att vi ska kunna fixa de problemen i riksdagsbehandlingen, och få lagen så proportionerlig, rimlig och praktiskt fungerande som möjligt”, skriver Mats Löfström i pressmeddelandet.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp