DELA

Regeringen körde över oppositionen i brofrågan

Regeringspartierna körde över oppositionens önskan att hitta en kompromiss om ansökan av ett extra anslaget på 45 miljoner för i första hand kortruttsbron till Gripö.

Det här trots Roger Nordlunds farhågor om att det riskerar ett bra resultat i förhandlingarna om den nya självstyrelsereformen.
I måndags bordlades ärendet om ansökan om ett extra anslag från Helsingfors för att bygga bron mellan Gripö och Degerö på Föglö – som är en del av kortruttsprojektet – och renoveringen av elva andra broar. Anslaget är på 45 miljoner.

I måndags var det Roger Nordlund (C) som ville bordlägga för att talmannen skulle göra ett sonderingsförsök för en kompromiss med gruppledarna. På onsdagen återupptogs debatten eftersom man inte hittat någon gemensam kompromiss.

Ståndpunkterna kvarstod i debatten. Centerns Roger Nordlund anklagade lagtingsmajoriteten för att i en mycket känslig tidpunkt i behandlingen av självstyrelserevisionen – där de ekonomiska frågorna är viktiga – riskera Ålands framtida ekonomiska självstyrelse.

– Skulle vi lyckas få upp klumpsumman med 15 miljoner får vi på 30 år, som är en rimlig tid för en självstyrelselag, 450 miljoner euro. Får vi upp summan med 10 miljoner får vi 300 euro. Det är därför jag kämpat för att få upp avräkningsgrunden med 15 miljoner, för då har vi betydligt bättre möjligheter att klara landskapets välfärd. Det handlar inte bara om Gripöbron, utan också om allt det andra som finns i röret. Därför har jag fört den här kampanjen, sade han.

Till slut konstaterade han att regeringen Sjögren ”bryter den grundläggande linjen att ha en så bred majoritet som möjligt i externpolitiken”.

Petri Carlsson (MSÅ) gav svar på tal och menade att Centern inte gett något kompromissförslag.

– Det enda förslag som fanns är att stryka Gripöbron, men det har ju lagtinget redan fattat beslut om.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!