DELA
Foto: PRIVAT
Rädda Barnen på Åland får 30 000 i bidrag.

ReGeneration och Rädda Barnen får 30 000 euro

18 organisationer på Åland får pengar när Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne (BMR) delar ut 12 miljoner euro i bidrag till projekt och verksamhet som stödjer barn och ungas välmående och framtidstro.

Många bidragsmottagare jobbar med barns och ungas psykiska och fysiska välmående i fokus.

– Den tredje sektorn har stor betydelse för barns och ungas välmående. Illamåendet bland barn och unga är stort och därför behöver de organisationer som jobbar med dem stöd, säger Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen BMR.

De största åländska bidragen går till ReGeneration 2030 och Rädda Barnen på Åland som beviljas 30 000 euro var. ReGenerations bidrag används för att stärka ungdomars engagemang i klimat- och hållbarhetsfrågor. Rädda Barnen på Åland får bidrag för verksamhet som stödjer barn och ungdomar som växer upp i familjer med beroende och psykisk ohälsa.

Sammanlagt 18 organisationer på Åland beviljas bidrag.

Samtliga bidragsmottagare 2024 finns här.

De fick mest i bidrag på Åland

30 000 euro

ReGeneration 2030

3-årig ansökan för ReGeneration Week och “Catalysts for Change”, en utbildning i ungdomsledarskap, som är två plattformar för att stärka ungdomar i hållbarhets- och klimatengagemang.

Rädda Barnen på Åland r.f.

För verksamhet som stödjer barn och ungdomar som växer upp i familjer med beroende och psykisk ohälsa och ökar deras delaktighet.

6 000 euro

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland

Till äventyrsgrupper – äventyrsgruppen vänder sig till ungdomar som är natur- och fiskeintresserade. Under ledning av barn- och ungdomskoordinatorn samt en ungdomsledare träffas varje grupp 1 gång/vecka.

5 000 euro

Kulturföreningen Katrina

För att anställa en barnansvarig till ”Katrina – en musikteater” under åren 2024, 2025 och 2026. Den barnansvariga ska var barnens och de ungas intressebevakare, trygghet och kontakt under produktionstiden.

SKUNK intresseorganisationen för skärgårdsungdomar rf

För att skapa bättre fritidsförutsättningar för ungdomar i de små skärgårdskommunerna genom att erbjuda en mötesplats för främjande fritidsaktiviteter som planeras tillsammans med ungdomarna.

Skeppsföreningen Albanus r.f

För ungdomsverksamheten ”Prentisarna” : deltagande i Tall Ships Race, Klaipeda – Helsingfors – Tallinn – Åbo – Mariehamn, samt vinterverksamhet.

Gymnastics Åland r.f.

För satsning på barn i behov av särskilda insatser – barn med olika funktionsvariationer, men även barn i behov att delta i liten grupp med möjlighet till särskild stöd.

4 500 euro

Ålands Ungdomsförbund

Till e-sportevenemanetg Å-LAN som samlar gamingintresserade ungdomar i tre dagar för att ta del av turneringar, rörelseaktiviteter och föreläsningar i vuxennärvaro av ungdomsarbetare från hela Åland.

4 000 euro

Föreningen Folkhälsan i Finström

Bidrag till lekpark i Godby för upprätthållande av verksamheten.

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland

Till COPE, som erbjuder föräldrar i behov av stöd i sitt föräldraskap ett evidensbaserat föräldrastödsprogram som förbättrar familjens samspel och bidrar till tryggare barn- och föräldrarelationer.