DELA
Foto: Jonas Edsvik

Reform oroar lagtinget

Social- och hälsovårdsreformen i riket (Sote) är det största hotet mot självstyrelsen just nu.

Det blev huvudfrågan då budgetdebatten inleddes i går.
Nya Åland har tidigare skrivit både om landskapsregeringens förslag till budget för 2017 och om de sammanlagt 48 motioner som oppositionen lämnat in med anledning av den. I går satte sig lagtinget ner för att under tre dagars tid diskutera den åländska ekonomin i allmänhet och budgetförslaget i synnerhet. Partiernas gruppledare tog i sina anföranden givetvis upp de egna politiska hjärtefrågorna men det stod samtidigt helt klart att den överskuggande politiska frågan just nu är den så kallade Sotereformen i riket.

Reformen, som inte berör den åländska hälso- och sjukvården, skulle enligt nuvarande förslag göra stora intrång i åländsk behörighet eftersom den både slår mot kommunalpolitiken och ruckar på gällande beskattningssystem.

I riket är man väl medveten om detta och röster har därför höjts om att kompensera Åland med en betydligt högre klumpsumma.

Den lösningen vill ingen ha. Både Viveka Eriksson (Lib) och Gun-Mari Lindholm (MSÅ) talade i sina anföranden i går om Soteförslaget som en urholkning av självstyrelsen. Axel Jonsson (ÅF) kallade det för en stöld.

– Vi kan inte låta dem stjäla vår självstyrelse! Vi kan på inga villkor godkänna ett förslag till ändring av avräkningsgrunden som plåster på såren för en finsk hälso- och sjukvårdsreform som inte ens berör oss. Även om det innebär att klumpsumman höjs med 60–70 miljoner euro per år, sade Jonsson i sitt anförande i går.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!