DELA
Foto: Jonas Edsvik

Rederiklander i tingsrätten

I dag fortsätter den muntliga förberedelsen i tingsrätten med anledning av sju mindre rederiers klander av Alandia Försäkrings stämmobeslut från december 2014.

Rederierna är missnöjda med hur aktierna fördelades mellan delägarna när de tidigare ägarandelarna ombildades till aktier i Alandia Försäkring Ab. Aktiefördelningen fastställdes på bolagsstämman 2014.

Rederierna är Alfons Håkans Oy Ab, Rederi Ab Fakir, Håkans Bogser Ab, Finntugs Oy, Oy Gaiamare Ab, VG-Shipping Oy och Aura Mare Oy som tidigare ägde ägarandelar i Redarnas Alandia.

Förhoppningen är att huvudförhandlingen kan inledas i dag efter att förberedelsen avslutats. (ao)