DELA

Rattfylleri straffas med betydligt längre körförbud

Döms du för rattfylleri får du minst ett års körförbud. Döms du för grovt rattfylleri får du minst två års körförbud.

Så ser verkligheten ut när nya körkortslagen träder i kraft på tisdag.
Körförbudstiderna förlängs radikalt i den nya lagen. Tiderna fördubblas i princip om man jämför med den praxis som gäller fram till tisdag.

Den körförbudstid som polisen kan fatta beslut om får enligt den nya lagen inte överstiga sex månader.

Den körförbudstid som domstolen fattar beslut om bestäms i lagen till minst ett år för rattfylleri och minst två år för grovt rattfylleri.

Körförbudstiden blir två år också om den nya rattfylleridomen ges inom fem år från en tidigare dom för rattfylleri eller grovt rattfylleri.

Den andra nyheten i körkortslagen är att gränsen för grovt rattfylleri sänks från 1,2 till 0,8 promille. Lagtingets majoritet ville att lagstiftningen också för rattfylleri skulle skärpas och kom fram till en kompromiss – att ordningsbot och registrering skulle bli påföljden vid en promillehalt mellan 0,2 och dagens gräns 0,5.

Högsta domstolen underkände bestämmelsen eftersom den strider mot strafflagen som är rikets behörighet.