DELA

Rätten skärper dom om påkörning

Hovrätten gjorde omfattande ändringar i tingsrättens dom mot mannen som försökte köra på tingsrättens stämningsman för snart två år sedan.

Det villkorliga fängelsestraffet förlängdes.
I tingsrätten dömdes mannen till tre månaders fängelsestraff, villkorligt, för försök till misshandel. De tre övriga åtalspunkterna förkastades – grovt äventyrande av trafiksäkerheten, våldsamt motstånd mot tjänsteman och grov förskingring, alternativt grovt gäldenärsbrott eller oredlighet som gäldenär.

Misshandelsdomen gavs eftersom mannen med avsikt körde mot stämningsmannen som skulle delge honom en stämningsansökan. Stämningsmannen lyckades hoppa undan och skadades inte.

Beträffande våldsamt motstånd mot tjänsteman kom tingsrätten fram till att stadgandet i lagen inte kunde tillämpas.

Åtalet om förskingring eller gäldenärsbrott gällde misstanken om att mannen ska ha dolt bilen för konkursförvaltaren. Mannens företag hade försatts i konkurs samma dag som händelsen ägde rum.

Skyddas i lag

Både åklagaren och konkursboet överklagade tingsrättens dom till hovrätten. I går kom hovrättens beslut.

Till skillnad från tingsrätten konstaterar hovrätten att delgivning av domstolens handlingar innebär möjlighet för en stämningsman att befatta sig med någon annans rättigheter och skyldigheter. En stämningsman utövar alltså offentlig makt i det han gör i tjänsten och omfattas av det skydd som strafflagen ger.

Hovrätten anser det vara styrkt att mannen gjort sig skyldig till våldsamt motstånd mot tjänsteman och förlängde det villkorliga straffet till fem månader. Även prövotiden förlängdes med åtta månader till oktober nästa år. Till övriga delar ändras tingsrättens dom inte.

Däremot förkastar hovrätten åtalet om förskingring alternativt gäldenärsbrott. Det faktum att bilen som mannen körde funnits i Sverige gjorde den inte oåtkomlig för konkursboet, konstaterar hovrätten. Mannen var vd och enda styrelseledamot i bolaget fram till konkursen 2014.