DELA
Foto: Johan Orre

Rättegången har inletts mot Paf och förra vd:n

Det var först i januari 2012 som Paf gjorde en anmälan till penningtvättscentralen om bokförarens storspelande – trots att hon fastnade två gånger 2011 i Pafs radar som hade som uppgift att fånga kunder med spelberoende.
Det skriver statsåklagare Tom Laitinen i sin stämningsansökan som blev offentlig i dag när den muntliga förberedelsen inför huvudförhandlingen i oktober inleddes i tingsrätten.

I stämningsansökan framgår att Paf inte avbröt bokförarens spelande för tilläggsutredningar efter att hon fastnat i radarn första gången i maj-juni 2011 utan fortsatte ta emot spelinsatser av henne. Först hösten 2011, när hon fastnat andra gången, gjorde Paf en närmare analys av bokförarens ekonomiska ställning. Analysen ledde till den penningtvättsanmälan som gjordes i januari 2012.

I anmälan konstaterade Paf att bokföraren hade deponerat stora summor på speltjänsten – över 2 miljoner euro under tiden september 2009 till oktober 2012 – och att det inte fanns orsak att tro att hon hade tillgång till pengarna hon spelat med.

Trots det fortsatte Paf att ta emot spelinsättningar av bokföraren ända tills hon i slutet av oktober 2012 själv begärde att henens spelkonto skulle stängas.

Enligt åklagaren rapporterade de anställda på Paf som jobbade med att övervaka bokförarens spelande alla fakta som kom till deras kännedom och alla åtgärder de vidtog i anknytning till bokförarens spelande regelbundet till Pafs vd Anders Ingves och övriga ledning.

Ingves och Pafs svaromål finsn inte ännu som offentlig handling men av det som sades under den muntliga förberedelsen framgår att både Ingves och Paf nekar till brott.

Förhandlingen fortsätter på eftermiddagen.