DELA

Rättegång i dag om Havsvidden

I dag behandlar tingsrätten den stämning som Havsviddens tidigare hotelldirektör Katarina Stylander lämnat in mot bolaget för obetald lön. Hon anställdes i januari 2014 och slutade i april i år efter att parterna en månad tidigare undertecknat ett avtal där bland annat hennes rätt till semesterersättning och ersättning för åtta helgdagar reglerades. Eftersom betalningstiden fördröjts anser hon sig också ha rätt till ersättning för sex väntedagar. Bolaget har inte betalat trots påminnelse. I stället har man meddelat att Stylander inte har rätt till de nämnda ersättningarna på totalt knappt 10 000 euro plus ränta och rättegångskostnader. (ao)