DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>MINISTERMÖTE Tony Asumaa, Nina Fellman och Wille Valve mötte i går representanter för föräldragruppen med barn med osynliga funktionsnedsättningar. Föräldrarna väljer att vara anonyma av hänsyn till sina barn.

Rätt tid för initiativ om barn med funktionsnedsättningar

Tajmingen kunde inte vara bättre.

Det säger social- och hälsovårdsminister Wille Valve (MSÅ) om skrivelsen där föräldrar till barn med osynliga funktionsnedsättningar kräver åtgärder.
Skrivelsen, som publicerades på debattsidan i gårdagens Nya Åland, överlämnades igår till Valve, utbildningsminister Tony Asumaa (Lib) och kansliminister Nina Fellman (S).

Föräldrarna ingår i ett nätverk där man utbyter erfarenheter i en sluten Facebookgrupp och på regelbundna träffar i Handicampen.

– Vi har medlemmar från hela Åland och det är en styrka. Man kan ställa frågor om mediciner, hur man fyller i blanketter till Folkpensionsanstalten eller hur man får en stödperson, säger en förälder till Nya Åland.

Medlemmarna tipsar också varandra om länkar till artiklar om adhd och andra funktionsnedsättningar.

Facebookgruppen har ett sextiotal medlemmar men föräldern tror att det finns ett mörkertal med familjer där barn med funktionsnedsättningar inte fått diagnoser.

I skrivelsen som tagit form på gruppens träffar lyfter man fram flera problemområden. Det gäller bland annat bemötandet familjer får när man söker hjälp – föräldrarna understryker att deras oro måste tas på allvar – och att tjänstemän inte alltid informerar familjer om vilka stöd som står till buds.

Och väntetiden på utredningar som behövs för vårdbeslut kan bli lång.

– När vi diskuterar tillgänglighet och funktionshinder fokuserar vi ofta på det synliga, , säger Wille Valve.

– Just nu ser vi över socialvårdslagen och tillhörande lagar. Det handlar bland annat om närståendevård och handikappservice så den här skrivelsen kom i rätt ögonblick.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!