DELA
Foto: Ida K Jansson

Rastplats på glid ner i träsket

Rastplatsen vid Långträsk i Hammarland får allt större lutning och om åtgärder inte vidtas är det fara värt att den åker till sjöss.

Nu görs en geologisk utredning.
Allt sedan vägombyggnaden förbi Långträsk 2001 har den utfyllnad som gjordes för rastplatsen varit på glid i sakta mak.

– Det har pågått en sättning av marken hela tiden sedan dess. Nu börjar lutningen bli så stor att vi måste göra något, säger landskapets vägingenjör Björn Ekblom.

Att rastplatsen står där den står beror på en ren tillfällighet. I samband med att vägen byggdes om råkade det finnas överloppsmassor på platsen som entreprenören ansåg lämpade sig som grund för en utbyggnad mot sjön. Med facit på hand var det inget smart beslut.

Vad man kan och ska göra är ännu en öppen fråga. Just nu utförs en bottenundersökning.

– Vi undersöker hur berget stupar. Det ska tas sammanlagt ett 20-tal borrprover och utgående från dem ska vår geolog ge förslag till en konstruktiv lösning.

Om några månader hoppas man på att få besked. Svaret kan bli att det räcker med att stadga upp rastplatsen men också att den måste bort. Ekblom konstaterar att en flyttning till ett annat läge vid sjön inte kan göras utan att först få tillstånd av vattenägarna.

Det är inte första gången som oturen är framme på just den här vägsträckan. I januari 2001, mitt under pågående vägbygge, rasade cirka 150 meter av den gamla vägen ut i Långträsk när trycket från sprängmassorna blev för stort.

De 10–15 träd man försökte spara längs stranden följde med ut i vattnet när vägen gav vika. Den troliga orsaken var att en spricka uppstått i den gamla vägen när berget intill sprängdes.