DELA

Räntestöd för nya bostäder

Landskapsregeringen beviljar räntestöd på ett banklån på högst 7,5 miljoner euro till Ålands Bostadsrättsförening för att bygga 32 bostadsrättsbostäder med en sammanlagd bostadsyta på 2 279 kvadratmeter i Mariehamn. Räntestödet beviljas för högst 30 år.

Föreningen får även landskapsborgen på högst 1 584 000 euro för lån för bostadsproduktion. Landskapsborgen beviljas för högst 20 år och för landskapsborgen uppbärs en engångsavgift på en procent av borgensbeloppet. (ns)