DELA

Ställ din fråga till prästkandidaterna

Finns Gud? Får man vara homo? Vad läser du? I Nya Åland får du fråga kyrkoherdekandidaterna i Mariehamn vad som helst.

Ställ frågan genom Nya Åland!
Vad vill du fråga de båda präster som söker tjänsten som kyrkoherde i Mariehamn?

De båda präster som sökt tjänsten som Mariehamns kyrkoherde, kaplan Monica Cleve, i Ekenäsnejdens svenska församling, och församlingspastor Mari Puska, i Borgå svenska domkyrkoförsamling, har lovat att svara på Nyans läsarfrågor.

Valet till kyrkoherde i Mariehamn äger rum i S:t Görans kyrka efter högmässan den 10 september. Man kan också förhandsrösta måndag till fredag veckan före, vecka 36, på pastorskansliet. Rösträtt har den som är medlem av Mariehamns församling.

Alla kan ställa en fråga, eller flera frågor, under namn, signatur eller helt anonymt via Nya Åland.

Sänd frågan/frågorna till familjen@nyan.ax.

Vi måste få in dem senast i morgon torsdag den 24 augusti klockan 12.00.