DELA

Rafaels köper Möckelö-kaj – ska användas för grusimport

Rafaels export köper Ålands skogsindustriers kajområde i Möckelö.

– Vi har behov av ett hamnområde för import och export av varor, säger Jesper Blomsterlund, vd för Ab Rafael.
Försäljningen av Ålands Skogsindustriers kaj med tillhörande industriområde i Möckelö har slutförts, berättar Ålands skogsindustriers vd Joakim Blom i ett pressmeddelande. Den nya ägaren är Rafaels Export ab, ett dotterbolag till Ab Rafael.

Inom utgiven tid hade sex olika parter lämnat bud på området och det hölls auktion. Rafaels Export ab, genom Jesper Blomsterlund, lämnade det högsta budet.

Skogsbolaget ansåg från början att området var svårvärderat och hade därför inget utgångspris, men enligt Blom blev slutpriset i enlighet med den prisidé som fanns.

När Ab Skogen och Carl Rundberg ab fusionerades 2016 och blev Ålands Skogsindustrier ab lades flisverksamheten i hamnen i Möckelö ner. Sedan dess har tomten varit utarrenderad till Eriksson Bygg ab vars avtal löper till slutet av året. Därefter övergår ägande- och besittningsrätten till Rafaels export.

”Ålands Skogsindustriers behov av området försvann då flisproduktionen centrerades till anläggningen i Strömsängarna, Finström Godby. Därmed upphörde även den verksamhet som pågått på området sedan 1963.” skriver Åland skogsindustrier.

De pengar man får in från försäljningen ska användas för en ny bioenergipanna. Den behövs då fjärrvärmebehovet ökar i Godby och vid anläggningen i Strömsängarna.

Rafaelskoncernen har under en längre tid letat efter ett hamnområde till sin verksamhet.

– Vi har behov av ett hamnområde för import och export av varor. Nu när det blev en hamn ledig så då köpte vi den, säger Jesper Blomsterlund.

Blomsterlund uppger att hamnen kommer mest att användas för importering av bland annat grusprodukter.