DELA

Rådslag om ungas rösträtt

Rapporten som granskat vallagstiftningen ska ut på en remissrunda men landskapsregeringen har bett att remissinstanserna inte ska ta ställning till frågorna rörande rösträtt från 16 års ålder eller röstning per internet som är två av förslagen.

I vår ska det ordnas ett rådslag om rösträtt från 16 års ålder och remissinstanserna får en chans att komma med sina synpunkter efter rådslaget. Rörande röstning per internet finns i rapporten en beskrivning hur man ska gå vidare med det tekniska. (jo)