DELA
Foto: Jonas Edsvik

Rådslag om rösträttsålder

De som har åsikter om sänkt rösträttsålder har möjlighet att dela med sig av dem när landskapsregeringen ordnar rådslag om förslaget den 16 mars i Alandica.
Landskapet har också bjudit in pol.dr Jo Saglie från Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Institutet är med och utvärderar försöken med sänkt rösträttsålder i Norge. Han kommer att ge en överblick av förutsättningarna för och effekterna av dessa försök, skriver valadministratör Casper Wrede i ett pressmeddelande.

-Det är också tänkt som ett tillfälle för de ca 40 remissinstanserna att få mera information om vad en sänkning av rösträttsåldern kan innebära och vilka tankar som finns om saken. Remissinstanserna har tid till den 2 maj att svara.

Rådslaget är öppet för alla intresserade.

Man bjuder också in till ett miniseminarium om flyttning av valdagen till våren. Frågan kom upp i höstens budgetdebatt, där det framstod som problematiskt att det efter varje val är den avgående regeringen som bereder en budget som ska förverkligas av en ny regering.

Miniseminariet hålls i lagtingets auditorium torsdagen den 10 mars kl. 14−16.

Läs mer i morgondagens Nya Åland.