DELA
Foto: Jonas Edsvik

Radioinbrott var grov stöld

Ledande landskapsåklagare Henrik Lindeman har idag väckt åtal för grov stöld mot en man född 1974.

”Åtalet gäller en händelse som inträffat i centrala Mariehamn i september 2016 där svarandena enligt åtalet har gjort inbrott vid Ålands Radio och TV Ab. Då vid stöldsbrottet synnerligen värdefull egendom tillgripits gäller åtalet grov stöld.

Alternativ rubricering är grov penningtvätt då den tillgripna egendomen påträffats i svarandens besittning och denne sålt tillgripen egendom. Svaranden har inom ramen för samma stämningsansökan åtalats för ytterligare sju brott som dock inte har samband med inbrottet vid Ålands Radio och TV Ab.” skriver åklagaren i ett pressmeddelande.