DELA
Foto: Malin Henriksson

Radioaktivt avfall i Ålands närhet

Östhammars kommun säger ja till en utbyggnad av befintligt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i Forsmark. I höstas sade man även ja till slutförvar för använt kärnbränsle som Åland uttryckt oro kring.