DELA
Foto: Annica Lindström

Radikal minskning av svavelutsläppen

Svaveldirektivet ger resultat: Utsläppen i Östersjöområdet har minskat med 88 procent sedan 2014.
Vid årsskiftet 2015 infördes det så kallade svaveldirektivet, en miljöreglering av fartygens utsläpp. Nu syns följderna.

– Svavelutsläppen i Östersjöområdet har minskat radikalt, skriver Finlands meteorologiska institut i ett pressmeddelande.

FMI utreder årligen sjöfartens skadliga utsläpp, en verksamhet som finansieras av trafikverket Trafi. Utöver svavlet granskas också kväve- och koldioxid och partiklar i luften.

Institutet konstaterar att det inte bara är svavelutsläppen som minskat. Som en följd av den lägre svavelhalten i bränslet har också de skadliga partiklarna minskat.

– Vi är mycket nöjda och tillfreds med att bestämmelserna om att minska svavelhalten i de marina bränslena har gett resultat, säger Jorma Kämäräinen, ledande sakkunnig på Trafi.

– Jämfört med år 2014 har svaveloxidutsläppen minskat med 88 procent och partikelutsläppen med 36 procent.

 

Läs mer i papperstidningen eller E-nyan!