DELA
Foto: Päivi Mattila

Rådhuset och Doktorsvillan klubbades i stadsstyrelsen