DELA
Foto: Päivi Mattila

Rådhuset föreslås bli center för integration

Låt gamla rådhuset bli ett integrationscentrum: det föreslår stadsdirektör Arne Selander i sin beredning till stadsstyrelsen. – Idén har vuxit fram i diskussion med flera personer. Samlar man kompetens inom ett område på samma ställe tror jag man får ut så mycket mer, säger Arne Selander.