DELA
Foto: Ida K Jansson

Räddningschefens uppmaning: Lyssna på myndigheterna vid eventuell krissituation

Generellt finns det ganska gott om skyddsrum på Åland och i teorin finns det plats för hela stadens befolkning i Mariehamns skyddsrum. Men det finns i nuläget ingen anledning att vara orolig för sin säkerhet, menar Karl Nordlund, som är räddningschef på Mariehamns räddningsverk.– Det är jätteviktigt att betona att varken Finland eller Åland är hotat. Vi är trygga här.