DELA
Foto: Ida K Jansson

Rädda Barnen söker vinnare

Nu tas det emot nomineringar till Rädda Barnen-priset 2017.
– Rädda Barnen-priset är en utmärkelse som årligen delas ut till någon, en vuxen eller en grupp av vuxna på Åland, som i beslutsfattande eller i verksamhet värnat om barnets rättigheter genom att ha ett barnperspektiv, ha beaktat berörda barns intressen och berett dem möjlighet till delaktighet, sägs i ett pressmeddelande.

Vem som helst får lämna in förslag på pristagare, senast den 3 november vill Rädda Barnen ha nomineringarna.

– Genom att instifta ett pris för insatser i Barnkonventionens anda vill Rädda Barnen på Åland, uppmana och uppmuntra vuxna i vårt samhälle att implementera Barnkonventionen. Vinnaren offentliggörs under vecka 47 som inleds med Barnkonventionens dag den 20 november.