DELA
Foto: Jonas Edsvik

Psykisk ohälsa på ÅHS-möte

På ÅHS senaste styrelsemöte togs flera aktuella ärenden upp till diskussion.

ÅHS ledningsgrupp har tillsatt en arbetsgrupp som bland annat ska se över gränsdragningen mellan ÅHS och räddningsväsendet gällande ansvaret för de akuta sjuktransporterna på land i skärgården. Diskussionen fördes efter Kumlinge kommuns initiativ som delgavs i början av februari och planen är att arbetsgruppen ska ge ett förslag inför budgetbehandlingen 2019.

De andra diskussionerna handlade om psykisk ohälsa. Ett internt arbete pågår beträffande barns och ungas psykiska ohälsa. Styrelsen avser att ta upp ärendet på mötet nästa månad.

Beträffande behovet av boendestöd för personer med psykiatriska funktionshinder konstaterade styrelsen att det är kommunernas ansvarsområde.