DELA
Foto: Stefan Öhberg

Provpredikan inför kyrkoherdevalet

I september väljs en ny kyrkoherde i Mariehamns församling. Det finns möjlighet att hör kandidaterna provpredika.
Söndag 10 september väljs en ny kyrkoherde i Mariehamns församling. Det finns två kandidater som domkapitlet i Borgå stift valt, kandidaterna är: Monica Cleve och Mari Puska.

Det ordnas tillfällen då kan man höra kandidaterna provpredika i S:t Görans kyrka. Söndag den 20 augusti provpredikar Monica Cleve och följande söndag den 27 augusti provpredikar Mari Puska. Provpredikningarna filmas och kommer att finnas på Youtube, samt länkar på församlingens hemsida och Facebooksida.

Den 30 augusti ordnas en kandidatutfrågning på Margaretagården. Samtalsledare är Katarina Gäddnäs och Nils-Gustaf Eriksson.

Måndag 4–fredag 8 september kan man förhandsrösta på pastorskansliet i Mariehamn. I fall du behöver hemmaröstning bör man meddela Mariehamns församling skriftligen senast den 1 september.

Valdagen är söndag den 10 september i S:t Görans kyrka klockan 12.15–20.00.