DELA
Foto: Ida K Jansson

Protester mot tidtabeller

Tidtabeller i linfärjetrafiken skapar bara merkostnader för skärgårdskommunerna och olägenheter för de som är beroende av den, skriver kommunstyrelserna i Brändö, Kumlinge och Vårdö till infrastrukturminister Mika Nordberg.
Landskapsregeringen planerar försök med tidtabell på två linfärjor inom eller till skärgårdskommuner. Det är inte populärt hos kommunerna själva och Brändö, Kumlinge och Vårdö har skickat en skrivelse till infrastrukturminister Mika Nordberg i ärendet.

Enligt kommunerna är tidtabelltrafik mer kostsam, inbesparingarna på bränsle marginella och konsekvenserna för kommuninvånarna för stora.

– Tidtabeller på interna färjor ställer till det för skolskjutsar, kommunala möten, ungdomsverksamhet i kommunernas centralort och framförallt för de boende som nyttjar färjan som en väg till arbete, dagis, hälsobesök och annat normalt levende, skriver kommunerna.

Läs mer i måndagens Nya Åland!