DELA

Protester mot Rönnbergs torg

En mur, ett miljöhot och färre parkeringsplatser är delar av den kritik som riktas mot planerade Rönnbergs torg i Mariehamn.

Stadsarkitekten bemöter kritiken och föreslår att man går vidare med projektet.
Fem anmärkningar har lämnats in mot förslaget till stadsplan för det som ska bli den nya stadsdelen Rönnbergs torg väster om Österleden vid Sjökvarteret.

Fastighetssammanslutning Torggatan 15 protesterar mot att 70 arbetsplatsparkeringar kommer att försvinna om planen förverkligas och kräver att ersättande platser ritas in i planen.

Parkeringsplatserna är huvudargumentet även i två andra anmärkningar, en från City Mariehamn och en från Fastighets ab Strandgränd 2. Båda betonar parkeringsplatsernas betydelse för handeln.

Fastighets ab Strandgränd påpekar också att platsen är den i Mariehamn som är möjlig att använda för etablering av ny affärsverksamhet och att nya bostadsområden bör ligga i stadens centrum.

Ett flertal fastighetsägare i närområdet ser i en gemensam anmärkning en stadsdel på en före detta soptipp som ett miljöhot mot Slemmern och luften. De underkänner både den utredning som har gjorts och de åtgärder som föreslås.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!