DELA
Foto: Regeringskansliet

Protester mot ny självstyrelselag

Både möjligheten att överta delar av beskattningen och den föreslagna nya relationen till kyrkan får kritik.

Det framgår av de remissvar som hittills lämnats på Ålandskommitténs betänkande.
Vänsterförbundets riksdagsgrupp vill inte se några förändringar i de lagar som berör arbetarskydd eller arbetsförhållanden eller att Åland får rätt till egna arbetsavtal. Gruppen anser att det strider mot grundlagen eftersom det finns en risk för att åländska arbetstagare får en svagare ställning än de i resten av landet.

– De som bor i Finland bör oberoende av bostadsort ha rätt till samma socialförsäkringsförmåner, skriver gruppen som inte heller vill se olika beskattningsområden inom landet.

Kyrkostyrelsen vill för sin del bland annat att kyrkolagen inte överförs till landskapet.

Över 50 myndigheter, organisationer, instanser, partier med mera finns på justitieministeriets remisslista. Hittills har fyra svarat. Tiden går ut på fredag.

Riksdagsledamot Mats Löfström träffar i dag Ålandsminister Anne Berner (C) för att diskutera hur arbetet med remissvaren ska fortsätta.

– Det är viktigt att man nu tillsätter en icke-politisk arbetsgrupp där Åland är med. Gruppens uppgift ska vara granska de juridiska frågor som förs fram i svaren och se vilka som eventuellt kräver ytterligare utredningar, säger han.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!