DELA
Foto: Jonas Edsvik

Protest mot avbytarlag

Åländska djurhållare har framfört farhågor om att förslaget till ny avbytarlag inte är rättvist. Det hävdar vice talman Veronica Thörnroos (C) som reserverar sig mot finans- och näringsutskottets beslut om att omfatta förslaget.

Thörnroos anser att åländska gårdar får ett sämre utgångsläge och föreslår att lagtinget i stället ska gå in för samma system som i riket som bland annat innebär att avbytarservicen är en social rättighet.

Utskottet omfattar inte lagförslaget rakt av utan konstaterar att en avbytardag ska innehålla tio timmar, inte åtta som ursprungligen ingår i lagförslaget.