DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR Det räcker inte med en mjölkproducent som för allas talan eftersom de åländska mjölkgårdarna skiljer sig så mycket från varandra, framför producenterna själva. Några är små, andra, som Tomtens mjölk på bilden, jättelika och långt automatiserade.

Producenterna kräver tre platser i mjölkgrupp

Tre producenter bör vara med då man tar fram en strategi för mjölkproduktionen.

Det är producenternas besked till landskapet.
Landskapsregeringens beslut att tillsätta en arbetsgrupp för att dryfta mjölkproduktionens framtida förutsättningar har väckt stort missnöje bland mjölkproducenterna. Inte själva arbetsgruppen men det faktum att ingen producent sitter med i den.

Gruppen består av näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ), som är ordförande, Henry Lindström, Ålands producentförbund, Johannes Snellman, vd ÅCA, Tina Danielsson, hushållningssällskapet och Harriet Strandvik, projektledare Ny nordisk mat.

Nu kräver producenterna en utökning av antalet med tre platser vikta för dem.

I går på eftermiddagen kallade Lindström och Danielsson producenterna till ett möte.

– Det kom 13-14 producenter och deras åsikt i frågan är klar, de vill ha representation i arbetsgruppen, säger Henry Lindström.

Kravet på tre platser bottnar i att gårdarna på Åland i dag ser så olika ut.

– Producenterna vill ha en medlem i gruppen som representerar de mindre gårdarna, en som representerar de nystartade och en som sitter med i ÅCA:s styrelse. Det här framförs nu i en skrivelse till landskapsregeringen.

Läs mer i papperstidningen!