DELA
Foto: Fredric Häggblom

Producenter vill förhandla om ÅMHM-avgifterna

Behövs alla typer av ÅMHM-kontroller?

Det undrar Ålands producentförbund som vill ha en diskussion med landskapet om avgiftsnivån.
Landskapsregeringen klubbade nyligen nya avgiftstaxor för Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighets kontroller.

– Bland annat blev det kraftiga höjningar för sånt som berör djurhållning, säger Ålands producentförbunds vd Henry Lindström.

Några exempel:

Avgiften för miljöprövning av ”djurhållande verksamhet med minst 150 djurenheter” höjdes från 3 625 euro till 4 712 euro.

För djurhållande verksamhet med mellan 30 och 150 djur steg avgiften från 800 till 1 040 euro.

– Det börjar bli ohållbart för oss som producenter. I synnerhet med tanke på att lönsamheten i jordbruket är mycket pressad, säger Henry Lindström.

Producentförbundet vill att landskapsregeringen möter representanter för producenterna och de förädlande företagen för att se om det går att hålla kostnaderna nere.

– Kan man till exempel effektivisera arbetet? Och är alla typer av kontroller nödvändiga, undrar Henry Lindström.