DELA
Foto: Jonas Edsvik

Problemmöte på högsta nivå

De problem som rikets Sote-reform medför för Åland är fortfarande olösta.

Nu ska landskapsregeringen och Finlands regering dryfta dem på ett gemensamt möte.
Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) och statsminister Juha Sipilä (C) träffades i går morse för att diskutera aktuella gemensamma frågor.

En av de viktigaste frågorna just nu än den pågående sociala reformen i riket, den så kallade Sote-reformen. Riksregeringens förslag ska läggas fram för riksdagen i december. Förslaget innebär stora problematiska frågor för Åland som fortfarande är helt olösta.

Det handlar om ett klart intrång på åländsk behörighet, kommunalpolitik, eftersom kommunernas ekonomiska utgångspunkt skulle ändras totalt.

Kommunskatt på fyra procent

Reformen finansieras med höjd statsskatt samtidigt som kommunalskatten sänks. På Åland kan den kommunala skatteprocenten i framtiden, enligt Katrin Sjögren, landa så lågt som på fyra procent.

Sammanlagt 60 miljoner euro skulle enligt rikets förslag flyttas från åländska kommuner till staten. Målet är att reformen ska vara kostnadsneutral för Åland men det innebär inte att den är problemfri. Landskapsregeringen, inte kommunerna, skulle få tillbaka miljonerna genom en högre klumpsumma.

– Det här är en mycket besvärlig situation. Det handlar om behörighet, det handlar om inskränkt självbestämmanderätt för kommunerna, det handlar om nya finansieringssystem, säger Sjögren.

Vill ha specialutredare

Landskapsregeringen har i ett tidigt skede krävt att det tillsätts en specialutredare vid finansministeriet med uppgiften att granska reformen ur ett åländskt perspektiv. Kravet har trots påtryckningar inte lett till åtgärder.

– Samtidigt som vi absolut inte vill vara ett drivankare i rikets reformarbete måste den här frågan lösas.

Enligt Katrin Sjögren visade Juha Sipilä förståelse för problemen på deras möte i går. Det konkreta resultatet av diskussionen blev ett beslut om att arrangera ett gemensamt strategimöte mellan landskapsregeringen och Finlands regering.

Mötet ska hållas i Helsingfors i november.