DELA
Foto: Erkki Santamala

Priset bromsklossen för miljövänligheten

– Det överlägset största hindret för att göra mer för miljön är kostnaderna.

Det konstaterar Åsub i en färsk utredning om ålänningars miljömedvetenhet.
År 2008 kartlade Åsub första gången ålänningarnas miljömedvetenhet och -engagemang. Nu har det gjorts en uppföljning där resultatet jämförs med det tidigare.

Havet är fortfarande den största miljöfrågan, 78 procent av alla tillfrågade lyfter fram Östersjöns tillstånd som viktigt.

– Ålands närhet till havet kan förutom i det höga intresset för Östersjön även ses genom att den miljöfråga som flest önskar att beslutsfattarna prioriterar är minskandet av utsläpp som försämrar vattenkvalitén i vår skärgård, skriver Johan Flink i sitt sammandrag av utredningen.

Klart är också att bilen behåller sin ställning som färdmedlens härskare.

– Endast en liten andel av de svarande använder i dag miljöbil, men många är villiga att ändra sig på denna punkt. Flera har dock lämnat kommentarer om att ekonomiska incitament för miljöklassade bilar skulle vara bra för att öka användandet av dessa.

Inom vissa områden noterar Åsub ett ökat intresse. De områdena är ekologisk produktion, köp av begagnade varor och miljövänligare uppvärmning av bostäder.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!