DELA
Foto: Stefan Öhberg

Prickas för nedsättande uttalande

Ålands Radio och Tv får en anmärkning för ett uttalande i programmet Trosbekännelser i höstas. Nämnden anser att uttalandet inte präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.