DELA

Prestigefyllt pris till Hanna Hagmark

Hanna Hagmark, historiker och chef för Ålands sjöfartsmuseum, tilldelas 2020 års forskarpris till Jan Gletes minne.
Priset delas ut av Sjöhistoriska samfundet i Sverige till ”forskare, svensk eller utländsk, som med sitt vetenskapliga arbete utvecklar kunskapen om svensk maritim historia eller angrändsande ämnen”.
Hagmark belönas, enligt pressutskicket, ”för sina pionjärinsatser i forskningen om sjömanshustrun, exempelvis i boken Avsked och återseende. Sjömanshustruns liv under 1900-talet (2008)”.
Priset delas ut den 3 november på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Prissumman är 20 000 kronor.
Läs mer i onsdagens Nya Åland.