DELA
Foto: Jonas Edsvik

Info i kväll om hamnbolagets inköp

Mariehamns Hamn Ab´s styrelse har idag sammanträtt för behandling av de offentligt kritiserade inköpen av eltjänster under bolagsåren 2015-2017, sägs i ett pressmeddelande som skickades ut av styrelseordförande Roger Jansson klockan 15.31.

Där utlovas mer info under kvällen:

”Styrelsen har beslutat att sända till er tillsammans med ett pressmeddelande det utredningsmaterial som framtagits som underlag för styrelsens beslut i frågan. Till materialet hör en ny revisorsrapport, ett advokatutlåtande om juridiken kring jäv, närståendeinköp och direktupphandlingar, en rapport från styrelsen om dessa frågors hantering 2015-2018 och därtill dagens protokoll och beslut i sagda ärende.

Vi har nu en justeringsomgång inom styrelsen av vårt protokoll så jag räknar med att ni och radion ska kunna få detta digra material till era mailboxar efter kl 19 ikväll. Vi ska före det informera stadens ledning om våra beslut och ställningstaganden. Styrelsen och VD står sedan till ert förfogande för eventuella frågor.”