DELA
Foto: Ida K Jansson

Presidentens popularitet på topp

Enligt en undersökning beställd av Helsingin Sanomat, som inte inkluderar Åland, tycker kring två tredjedelar av finländarna att president Sauli Niinistö har lyckats mycket väl i sitt uppdrag.

Republikens president Sauli Niinistös popularitet har under våren nått rekordnivåer. Det skriver Helsingin Sanomat.

I en Helsingin Sanomat-enkät gjord av Kantar TNS framkommer det att hela 92 procent av de svarande anser att president Niinistö har lyckats antingen ganska väl eller mycket väl i sitt uppdrag som republikens president.

Inte mindre än 66 procent anser dessutom att han har lyckats mycket väl, vilket kan jämföras med 48 procent i den motsvarande undersökning som gjordes i december i fjol.

Rekordandel mycket positiva

Enligt Helsingin Sanomat har andelen som ser positivt på hans värv också tidigare nått liknande nivåer, men andelen som anser att president Niinistö har lyckats mycket väl i sitt ämbete har aldrig varit lika hög.

Partipolitiskt kan noteras att president Niinistö enligt Helsingin Sanomat anses göra väl ifrån sig särskilt bland Samlingspartiets, Socialdemokraternas, Centerns och Svenska folkpartiets väljare.

Endast två procent av de svarande anser att presidenten inte har lyckats i sitt uppdrag.

Regeringens stöd ökar

Undersökningen visar också att stödet för statsminister Sanna Marins regering ökat sedan den motsvarande undersökningen som gjordes i december i fjol.

58 procent av de svarande tycker att regeringen gör ganska eller mycket väl ifrån sig, medan 16 procent anser att regeringen har lyckats ganska eller mycket dåligt, enligt Helsingin Sanomat.

I vintras ställde sig 48 procent positiva och 20 procent negativa till regeringens arbete.

Enkätsvaren samlades in med hjälp av telefonintervjuer. 1001 personer svarade på enkäten och felmarginalen är ungefär 3,1 procentenheter i båda riktningarna.

Åland är inte representerat i undersökningen.