DELA

Prästö arrenderas för avlidnas aska

Nu har ett arrendeavtal skrivits mellan landskapsregeringen och Ålands krematorie- och minneslundsförening.

Syftet med utarrenderingen är att området ska användas som minneslund i form av ett så kallat ströområde för avlidnas aska.

Området är 2,2 ha stort.

Arrendeavtalet träder i kraft 31 december och gäller 200 år, fram till den 31 december 2215.

Minneslunden skall vara konfessionslös och på så sätt tillgänglig för alla.

Ålands krematorie- och minneslundsförening har åtagit sig att ansvara för minneslundens framtida förvaltning och skötsel. Kostnaden är 1 euro per år. (ka-f)