DELA

Prästerna har jour dygnet runt

Prästerna har jour dygnet runt även i jul och finns till för den som behöver någon att prata med. I år tar de åländska prästerna emot fler joursamtal än tidigare.

Kontraktsprost Benny Andersson säger att han och hans prästkollegor tar emot fler joursamtal än vanligt i år.

– Det märks att fler ringer oss i år men ökningen här är inte lika stor som i fastlandet.

Oavsett om det är jul eller inte så har prästerna jour dygnet runt. Till prästen eller diakoniarbetaren i församlingen kan man vända sig om man känner sig ensam och har behov av att prata med någon.

Huruvida den som ringer är troende eller medlem i kyrkan spelar ingen roll och man behöver inte prata om Gud.

– Det är själavård som är till för mänskligheten och under den kan det dyka upp en massa andra saker.
Trots rådande pandemi ska ingen behöva känna sig ensam, menar Andersson.

– Kyrkan finns till för alla. Trots pandemin och allt vad den medfört så finns ändå jesusbarnet som inger hopp och kommer med kärlek och värme.

Julen streamas

I slutet av november berättade kontraktsprosten i Nya Åland att julbönerna fördubblas under julen så att så många som möjligt ska ha möjlighet att gå i kyrkan. Sedan dess har nya restriktioner trätt i kraft, julbönerna ställts in och kyrkorna meddelat att man håller stängt för allmänheten.

Lokala variationer förekommer i de åländska församlingarna men de flesta har en julbön som streamas.

– Julen i kyrkan streamas helt och hållet i år, säger Benny Andersson.