DELA

Potatis får stöd för bevattning

De som odlar specialgrödor, som till exempel potatis, kan från och med nu ansöka om stöd för att vattna dem – EU har godkänt att Åland gör ändringar i landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU).

Det handlar om allmänna investeringsstöd till bevattningsåtgärder som uppfyller kravet på modern teknik för att spara på vattnet.

Bevattningsstöd till potatisodlarna var en av åtgärderna i det paket som landskapsregeringen tog fram för att övertyga Orkla om att inte stänga chipsfabriken i Haraldsby i Saltvik. Men stödet kunde inte genomföras utan tillstånd från Bryssel - vatten är en bristvara på kontinenten och all bevattning därför strikt reglerad i EU. (tt-s)