DELA
Foto: Jonas Edsvik

Posten bryter inte mot lagen

Det finns fortfarande postombud på Brändö i Lappo andelshandel och hittills har lantbrevbäraren kunnat utföra alla tjänster som efterfrågats.

Det konstaterar landskapsregeringen som behandlat ett klagomål från Brändö kommun med anledning av att posten dragit in det ombud som tidigare fanns i nu nedlagda Ålandsbankens kontor. Brändö ifrågasätter lagligheten i postens beslut.

Regeringen svarar att man inte finner några brister beträffande lagligheten.

– Landskapsregeringen har dock förståelse för de regionalpolitiska synpunkter som framförs i skrivelsen och konstaterar att dessa lämpligen kan behandlas i ett annat sammanhang, exempelvis i skärgårdsnämnden, skriver man i svaret till kommunen.