DELA
Foto: Titte Törnroth-Sarkkinen

Posten Åland blir Åland Post

Landskapsregeringen beslöt i dag att ändra Posten Ålands namn till Åland Post Ab. Bolagets parallellfirma är Åland Post Ltd.

Namnet tas i bruk den 1 mars 2016.

Postens styrelse begärde ett namnbyte och landskapsregeringen, som äger 100 procent av aktierna, gjorde den stadgeändring som krävdes.

– Nu ska Posten satsa mer på logistik och e-handel, sade vd Henrik Lundberg i samband med att Nya Åland skrev om det planerade namnbytet. (ns)