DELA
Foto: Niklas Grönholm

Positiv sommar att vänta för hotell och campingplatser

Turistanläggningar på Åland ger glada besked om bokningsläget för sommaren.