DELA
Foto: Erkki Santamala

Positiv halvårsrapport för Ålandsbanken

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2018 visar på goda siffror för Ålandsbanken. •&tab;Rörelseresultatet ökade med 51 procent jämfört med förra året.

– Vi gör ett bra första halvår där vi når upp till våra långsiktiga finansiella målsättningar, säger vd Peter Wiklöf.
Trots implementering av omfattande nya regelverk så har Ålandsbanken nått sina målsättningar för första halvan av 2018.

– Vi har haft en god tillströmning av nya Private Banking-kunder, framförallt i Sverige. Oron på den svenska bolånemarknaden samt att vi i Finland ser prissättningsnivåer som påminner om de nivåer vi såg på utlåningen år 2008, dvs. innan finanskrisen, har inneburit att vi varit mer återhållsamma med nyutlåningen, säger vd Peter Wiklöf.

Under andra kvartalet 2018 ökade rörelseresultatet med 51 procent till 7,5 miljoner euro jämfört med andra kvartalet 2017. Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 50 procent till 5,9 miljoner euro och räntenettot ökade med 2 procent till 13,8 miljoner euro.

Läs mer i lördagens tidning