DELA

Popcorn som olja i miljöräddningsövning

Oljeskyddsfartyget Svärtan deltog i onsdags i en svensk-finsk miljöräddningsövning utanför Forsmark i Sverige. Scenariot för övningen var att dieselolja läckte från ett grundstött fartyg som drev in mot Forsmarks kärnkraftverk. Tre ålänningar deltog i övningen.
Scenariot för övningen gällde ett fiktivt fartyg som har grundstött på väg in till Öregrunds hamn. Vid grundstötningen kom dieselolja ut i havet som drev mot vattenintaget vid Forsmarks kärnkraftverk. Popcorn fick fungera som olja i övningen.

– Det är miljövänligt och löses inte upp lika fort som till exempel skum, säger Dag Lindholm som deltog i övningen.

Tillsammans med honom deltog också åländska Christian Stenbäck och Agneta Finneman. De kommer alla från Ålands Sjödräddningssällskap.

En årlig övning

Övningen är en finsk-svensk samövning och en del av Köpenhamnsavtalet som är ett avtal mellan Danmark, Finland, Åland, Island, Norge och Sverige och handlar om att samarbeta i fråga om oljeutsläpp eller andra skadliga ämnen.

Till övningen hade den finska kustbevakningen skickat fartygen Uisko Lohi och åländska Svärtan. Övningen pågick en dag. Större oljeutsläpp händer ganska sällan i våra vatten, säger Lindholm, men övningarna sker årligen och han tycker att det ger mycket att delta i dem.

– Vi försöker alltid vara med om vi har möjlighet. Det är ett bra utbyte av erfarenhet och utrustning mellan länderna, säger han.

Målet med övningen mellan Finland, Åland och Sverige är att ge deltagarna möjlighet att öva egna och samarbetsrutiner och öva kontakter och larmvägar

– Det är väldigt bra att man tränar på det här, säger Lindholm.

– Övningen har gått bra, vi har fångat in alla popcorn, säger han.