DELA
Foto: POMMERNVISION Att gångbron som skall förbinda Pommern med museet kallas för kobrygga har ingenting med kreatur att göra. Det är den gamla benämningen på de mindre broar som under segelfartygens era fanns ombord, på varv och på kajerna. Förslaget till bro har ritats av samma arkitektbyrå som ritade museets ombyggnad för att passa in. På dockan finns en hiss för att öka tillgängligheten för besökarna.

Pommerns torrdocka kräver extra anslag

Pommerns torrdocka kräver att stadsfullmäktige godkänner ett extra anslag på en miljon euro.

Politikerna kräver i sin tur en detaljerad kostnadsbeskrivning av hela projektet.
Stadsfullmäktige fick i tisdags en presentation av det alternativ till torrdocka som stadsstyrelsen nyligen bestämt att man skall arbeta vidare med.

Roger Jansson (MSÅ), ordförande i den kommitté som tagit fram alternativet, redogjorde för planerna som inte bara handlar om museifartygets bevarande i dockan utan om hela miljön i området.

Kommittén har arbetat med målet att skapa en maritim helhet genom att tydligare knyta samman Pommern med dels Sjöfartsmuseet, dels den kulturhistoria som finns på kajen i form av bland annat k-märkta små hamnbyggnader. Man vill skapa förutsättningar för kulturella aktiviteter samtidigt som både tillgänglighet och säkerhet har prioriterats högt.

Planerna tilltalade majoriteten i fullmäktige. Barbro Sundback (S) var tveksam till den gångbro som skall förbinda Pommern med museet, hon tycker inte att den passar in, och Anders Holmberg (Ob) tyckte att man kunde satsa ännu mera för att också utnyttja dockans nedersta regioner, till exempel för ett upplevelsecenter om åländska vrak.

Torrdockan och förverkligandet av planerna i hamnområdet beräknas kosta 6,5–7 miljoner euro.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!