DELA
Foto: Jonas Edsvik

Pommern söker nya gastar och segelsömmare

Efter stiltjen under pandemitiden vill museifartyget Pommern blåsa nytt liv i intresset för volontärarbete på och i anslutning till Pommern.– Kunskapen om kulturarvet minskar, och det är viktigt att bevara, säger intendent Jesper Grönholm.

Pommerngastarna och segelsömmarna står varje år för volontärarbete som är viktigt för museifartygets välmående och för att kulturarvet som inbegriper kunskap om hur man sköter ett segelfartyg inte går förlorad. Intresset för att medverka har dock minskat under senare år.

– Vi har märkt en nedgång under pandemin som tärt på vårt medlemskapital vad gäller volontärarbete. Vi har inte fått in nya intresserade, samtidigt som vi tappat en del mest på grund av ålder, berättar intendenten Jesper Grönholm som ansvarar för bevarandet av Pommern.

Den senaste i raden av gastkurser var planerad till våren 2020 för att locka till sig fler intresserade, men sedan kom pandemin.

– Den planerade kursen har fått vika på foten tills nu. Målet är att erbjuda en fin gemenskap för människor som är intresserade av att hjälpa till att hålla Pommern i skick och bevara det här kulturarvet. Man får vara med på äventyr och får känna på hur det kunde vara att segla som sjöman på 1930-talet.

Lång historia

Volontärer har jobbat på Pommern ända från 1960-talet och framåt.

– Vi har en levande tradition med folk som var med och seglade i Gustaf Eriksons segelflotta och som senare kom med och jobbade ombord då Pommern blivit museifartyg. Kunskapen om det maritima arvet har upprätthållits genom att de som var med under seglationstiden lärt upp senare volontärarbetare genom åren. På det sättet har vi en obruten kunskapskedja som sträcker sig ända ner till 30-talet.

Det är viktigt att det här kulturarvet förs vidare, menar Grönholm.

– Kunskapen om traditionellt sjömansarbete minskar, och det är viktigt att bevara. Pommerngastarna och segelsömmarna hjälper inte bara till med underhållet, utan är också med och bevarar kulturarvet och för vidare kunskapen.

– Volontärarbetet är också av viktig betydelse för Pommern. Vi är bara tre fasta anställda, och hinner inte med allt underhåll själva. Vi har duktiga sommarjobbare, men det är ett stort fartyg och Pommerngastarna är en viktig del av helheten både nu och historiskt.

Segelsömmarna arbetar främst under vinterhalvåret, gastarna under sommarhalvåret. Som gast får man vara med och utföra allt slags arbete som hör till underhållet på segelfartyget på rigg, däck och skrov. Arbetet utförs på torsdagskvällar klockan 18–21.

Kurs

Gastkursen ordnas under tre onsdagar i vår (23 mars, 30 mars och 6 april) klockan 19–20 i sjöfartsmuseets auditorium. Alla intresserade från 15 år och uppåt är välkomna med, och inga förkunskaper krävs. Under kursen medverkar Jesper Grönholm, kapten Allan Palmer och museichef Hanna Hagmark.

– Vi berättar om Pommerns historia och om sjöfartens historia allmänt. Man får bland annat veta vad saker och ting heter och hur arbetet ombord kan se ut, säger Grönholm.