DELA
Foto: Stefan Öhberg

Politikernas plan mot narkotikan

Regeringen ska gå genom lagstiftningen för att utreda vilka insatser mot narkotikasituationen som kräver förändringar i lagen.

– Våra åtgärder är i huvudsak förebyggande, säger social- och hälsovårdsminister Wille Valve (MSÅ).
Den allt mer liberala attityden till narkotika bekymrar Wille Valve. Men åtgärder är på gång, säger han. Bland annat tar han upp landskapets ANDTS-politiska program som ett exempel på hur landskapet arbetar med frågan. Programmet inkluderar strategier mot missbruk av alkohol, narkotika, tobak och spel.

– I programmet finns sju sidor med åtgärder som landskapet och dess myndigheter ska vidta mellan 2017 och 2020. Programmet började gälla för några veckor sedan, berättar Valve.

När det gäller specifikt unga och narkotika riktas åtgärderna främst mot förebyggande arbete. Det innefattar ökat och effektiverat informationsarbete i skolorna och en översyn och revidering av det alkohol- och drogförebyggande programmet som togs fram år 2006.

Utbildningsavdelningen får också i uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande lagstiftning för att kunna ge bättre verktyg till myndigheter att arbeta effektivt mot narkotikabruk i skolorna.

– Det handlar främst om preventivt arbete och det är också där vi kan påverka mest. Där har vi hjälp av bland andra Ungdomspolisen och Fältarna, säger Wille Valve.

Valve lyfter fram polisens narkotikaprojekt som en mycket framgångsrik insats som har gett snabba och positiva resultat.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!